“ЕМ-СТРОЙ” ЕООД е строителна фирма, създадена през 1998г. Строителната компания е регистрирана по ф.д. 1454 на Бл ОС с адрес на регистрация гр. Разлог, пл. Преображение 1.

От 1998 година до 2005 година основно направление в дейността на фирмата е търговия с петролни продукти и смазочни материали на територията на страната. Търгува на едро и дребно чрез база за склад на горива с възможност за съхранение на 200 тона и собствени бензиностанции.

От началото на 2005г. дружеството се специализира в областта на строителството, строителната механизация, производство на бетони, арматурна заготовка.

“ЕМ-СТРОЙ” ЕООД разполага с цялата гама лека механизация, необходима за извършването на всякакъв вид строително монтажни работи. Строителната компания е кадрово обезпечено и информационно осигурено. Няма публични и частни задължения.

Възможностите на строителното подразделение за изкопни работи са в рамките на 5000-8000м3 плътна земна маса дневно, за обратни насипи-2000-3000м3 различни фракции дневно, за бетони 1000-1200м3. Строителната фирма притежава собствена производствено-техническа база в гр. Разлог, разположена на площ от около 5000м3.

Изпълняваме изцяло вътрешни канализационни мрежи на обект:
  • Канализационен колектор “Грамадето” - Банско - 1135 м
  • Канализационен колектор ул. “Явор” - Банско - 2380 м
  • Водопровод ул. “Явор” - Банско - 2300 м
  • Канализационен колектор “Реденка” - Разлог - 200 м
В момента изпълняваме и други канализационни колектори и водопроводни мрежи в Банско и Разлог.

“ЕМ-СТРОЙ” - строителна фирма активно участва в изграждането и развитието на туристическите и курортни комплекси Банско и котловина Разлог и дава своя дял за утвърждаване на този край на България като модерен и атрактивен район за наши и чужди туристи.
© Copyright 2024 Em-Stroy. All Rights Reserved.